PIT Travel cung cấp dịch vụ xử lý hồ sơ và tư vấn Visa các nước.

Hoàn 100% phí visa nếu hồ sơ bị Lãnh Sự từ chối hoặc phỏng vấn bị từ chối.

Quý khách sẽ được PIT Travel hoàn lại 100% phí phỏng vấn nếu bị từ chối visa Mỹ. Đây là cam kết thực tế nhất khẳng định trách nhiệm của PIT Travel đối với hồ sơ của từng khách hàng.